Trouvé 582 Résultats pour: aud

 • Şi au văzut-o căpeteniile lui Faraón şi au lăudat-o înaintea lui Faraón. Femeia a fost adusă în casa lui Faraón. (Cartea Genezei 12, 15)

 • A zămislit din nou şi a născut un fiu; şi a zis: „de data aceasta, îl voi lăuda pe Domnul”. De aceea i-a pus numele Iúda. Şi a încetat să mai nască. (Cartea Genezei 29, 35)

 • Ei nu ştiau că Iosíf aude [și înțelege], deoarece era un interpret între ei. (Cartea Genezei 42, 23)

 • Iúda, pe tine te vor lăuda fraţii tăi. Mâna ta va fi pe grumazul duşmanilor tăi. Se vor prosterna în faţa ta fiii tatălui tău. (Cartea Genezei 49, 8)

 • Puterea mea şi cântarea mea este Domnul şi el a fost mântuirea mea: acesta este Dumnezeul meu: pe el îl voi lăuda; [El este] Dumnezeul tatălui meu: pe el îl voi preaînălța. (Cartea Exodului 15, 2)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Iată, eu voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă totdeauna încredere în tine!”. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. (Cartea Exodului 19, 9)

 • Să păziţi tot ce v-am spus şi să nu rostiţi numele altor dumnezei: să nu se audă în gura voastră! (Cartea Exodului 23, 13)

 • [Moise] a zis: ,,Nu este sunet de cântec de victorie, nici sunet de cântec de înfrângere, ci eu aud un sunet de cântare”. (Cartea Exodului 32, 18)

 • Dacă o aduce ca laudă, să aducă, pe lângă jertfa de laudă, turte nedospite, frământate cu untdelemn, plăcinte nedospite, unse cu untdelemn, şi făină aleasă, amestecată cu untdelemn în turte frământate cu untdelemn! (Cartea Leviticului 7, 12)

 • Împreună cu aceste turte, să aducă pentru darul său pâine dospită cu jertfa lui de laudă şi de împăcare. (Cartea Leviticului 7, 13)

 • Carnea jertfei de laudă şi de împăcare să fie mâncată în ziua în care este adusă; să nu rămână nimic din ea până dimineaţa! (Cartea Leviticului 7, 15)

 • În al patrulea an, toate roadele să fie sfinţite Domnului spre lauda lui. (Cartea Leviticului 19, 24)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina