Trouvé 411 Résultats pour: Iacób

 • Zilpá, servitoarea Léei, i-a născut lui Iacób un fiu. (Cartea Genezei 30, 10)

 • Zilpá, servitoarea Léei, i-a născut un al doilea fiu lui Iacób. (Cartea Genezei 30, 12)

 • Seara, pe când se întorcea Iacób de la câmp, Léa i-a ieşit în întâmpinare şi a zis: „La mine vei intra, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu”. Şi el s-a culcat cu ea în noaptea aceea. (Cartea Genezei 30, 16)

 • Dumnezeu a ascultat-o pe Léa. Ea a zămislit şi i-a născut lui Iacób al cincilea fiu. (Cartea Genezei 30, 17)

 • Léa a zămislit iarăşi şi i-a născut un al şaselea fiu lui Iacób. (Cartea Genezei 30, 19)

 • După ce Rahéla l-a născut pe Iosíf, Iacób i-a zis lui Lában: „Lasă-mă să mă duc la locul meu și în ţara mea! (Cartea Genezei 30, 25)

 • Şi a zis: „Ce să-ţi dau?”. Şi Iacób a răspuns: „Nu-mi vei da nimic. De vei face însă ce-ţi voi spune, îţi voi paşte turma şi o voi păzi. (Cartea Genezei 30, 31)

 • Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el şi Iacób; iar Iacób păştea celelalte oi ale lui Lában. (Cartea Genezei 30, 36)

 • Iacób a luat nuiele verzi de plop, de migdal şi de platan; şi a crestat pe ele dungi albe, scoţând la iveală albul care era pe nuiele. (Cartea Genezei 30, 37)

 • Iacób împărțea mieii deoparte şi-şi punea oile cu faţa spre ce era pestriţ şi spre tot ce era negru în turma lui Lában. Dar turmele sale le punea separat şi nu le punea cu turma lui Lában. (Cartea Genezei 30, 40)

 • Ori de câte ori erau în călduri oile cele viguroase, Iacób punea sub ochii oilor nuielele în adăpători, pentru ca ele să zămislească după cum erau nuielele. (Cartea Genezei 30, 41)

 • Şi pentru oile slabe nu le punea, aşa că cele slabe erau pentru Lában, iar cele viguroase erau pentru Iacób. (Cartea Genezei 30, 42)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina