4. ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν κύριον

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina