14. ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina