5. Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä,

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina