21. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, ha idegen istenek felé tártuk volna ki kezünket:

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina