18. Miért nyugtalanok az állatok, miért bõg az ökörcsorda? Azért, mert nincsen legelõje. Lám, a birkanyáj is bûnhõdik!

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina