Löydetty 202 Tulokset: várost

 • valamint az összes helyõrségi várost, amely Salamoné volt, a szekérvárosokat és a lovasvárosokat meg amit Salamonnak kedve tartott építeni Jeruzsálemben, Libanonban és egész birodalmában. (Királyok I. könyve 9, 19)

 • Indulj hát és menj haza! Mihelyt a lábad eléri a várost, a fiú meghal. (Királyok I. könyve 14, 12)

 • Amikor Zimri látta, hogy a várost bevették, a királyi palota erõdjébe húzódott és fölgyújtotta magára a királyi palotát. (Királyok I. könyve 16, 18)

 • Aztán két ezüst talentumon megvett Szemertõl egy dombot. Megerõsítette a dombot, majd a várost, amelyet épített, Szemernek, a domb tulajdonosának nevérõl elnevezte Szamariának. (Királyok I. könyve 16, 24)

 • Lovakat, szekereket és egy erõs csapatot küldött ezért oda. Éjszaka mentek és körülvették a várost. (Királyok II. könyve 6, 14)

 • De aztán visszatért Jorám, hogy gyógyíttassa magát sebeibõl, amelyeket az arámok ejtettek rajta, amikor Arám királya, Hazael ellen harcolt. Jehu azonban azt mondta: "Ha jónak látjátok, ne hagyja el egyetlen szökevény sem a várost, nehogy elmenjen és Jiszreelben jelentést tegyen." (Királyok II. könyve 9, 15)

 • Ne hagyjátok, hogy Hiszkija az Úrral vigasztaljon titeket, azt állítva: az Úr majd megment minket és biztos, hogy nem adja ezt a várost Asszíria királyának kezére. (Királyok II. könyve 18, 30)

 • Megvédem ezt a várost, megoltalmazom, magam miatt, s szolgámnak, Dávidnak kedvéért!" (Királyok II. könyve 19, 34)

 • S életed napjait megtoldom tizenöt esztendõvel. És kiszabadítalak Asszíria királyának hatalmából ezzel a várossal együtt; megvédem ezt a várost, magam miatt és szolgámnak, Dávidnak kedvéért." (Királyok II. könyve 20, 6)

 • Az Úr ugyanis elhatározta: "Júdát is eltaszítom színem elõl, amint Izraelt eltaszítottam, s elvetem ezt a várost is, amelyet kiválasztottam: Jeruzsálemet, a templommal egyetemben, amelyrõl azt mondtam: ott lesz a nevem." (Királyok II. könyve 23, 27)

 • Kehát fiainak, akik még megmaradtak a törzs nemzetségeibõl, Manassze törzsébõl sorsvetéssel tíz várost (juttattak). (Krónikák I. könyve 6, 46)

 • Gersom fiainak - nemzetségeikhez mérten - tizenhárom várost adtak Isszachár törzsébõl, Áser törzsébõl, Naftali törzsébõl. (Krónikák I. könyve 6, 47)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina