Löydetty 202 Tulokset: várost

 • Naftali törzsébõl a galileai menedékvárost, Kedest, Hammot-Dort, Kartánt, mindegyiket a legelõjével: 3 várost. (Józsue könyve 21, 32)

 • Azoknak a városoknak a száma, amelyek a sorsvetéskor Merári fiainak jutottak nemzetségeik szerint, a levita nemzetségek maradékának; összesen 12 várost tett ki. (Józsue könyve 21, 40)

 • Lévi fiai városainak száma Izrael fiainak tulajdonában összesen 48 várost tett ki, a legelõjükkel együtt. (Józsue könyve 21, 41)

 • Ezek a városok mindig magát a várost, s a körülötte elterülõ legelõt ölelték fel. Így volt ez mindegyik város esetében. (Józsue könyve 21, 42)

 • [Júda fiai Jeruzsálem ellen vonultak, elfoglalták, lakóit kardélre hányták, a várost pedig felgyújtották.] (Bírák könyve 1, 8)

 • József háza kikémleltette Bételt. A várost egykor Luznak hívták. (Bírák könyve 1, 23)

 • Az ember elment a hetiták földjére, ott várost épített, s elnevezte Luznak. A mai napig is ez a neve. (Bírák könyve 1, 26)

 • Hírvivõket küldött Abimelekhez Arumába ezzel az üzenettel: "Obed fia, Gaal testvéreivel együtt Szichembe jött, és ellened lázítja a várost. (Bírák könyve 9, 31)

 • Aztán majd reggel, napkeltekor törj ki, és támadd meg a várost. Amikor Gaal és serege kivonul ellened, tedd vele azt, amit tudsz." (Bírák könyve 9, 33)

 • Erre fogta seregét, három csoportra osztotta és a mezõn lesbe állította. Amint észrevette, hogy a nép elhagyta a várost, ellenük fordult és megtámadta õket. (Bírák könyve 9, 43)

 • Abimelek egész nap ostromolta a várost, s el is foglalta. Lakóit lemészárolta, a várost magát lerombolta és beszórta sóval. (Bírák könyve 9, 45)

 • Megverte õket Aroertõl egészen Minnit vidékéig (húsz várost) és Abal-Keramimig. Ez óriási vereség volt, és Ammon fiai megalázkodtak Izrael fiai elõtt. (Bírák könyve 11, 33)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina