Löydetty 202 Tulokset: várost

  • Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. (Lukács evangéliuma 19, 41)

  • odasiettek, kikísérték õket, kérve, hogy hagyják el a várost. (Apostolok Cselekedetei 16, 39)

  • Ám a zsidók irigységükben összeszedték a börtöntöltelék népséget, és csõdületet támasztva felizgatták a várost. Felvonultak Jázon háza elé, és megkísérelték, hogy a nép elé vezessék õket. (Apostolok Cselekedetei 17, 5)

  • Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít. (Zsidóknak írt levél 11, 10)

  • De a templom külsõ udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig tiporják." (Jelenések könyve 11, 2)

  • Egy erõs angyal ekkor fölemelt egy malomkõ nagyságú követ, és bedobta a tengerbe ezekkel a szavakkal: "Ilyen lendülettel vetik majd el Babilont, a nagy várost, és többé nyomát sem találni. (Jelenések könyve 18, 21)

  • Felvonultak szerte az egész földön, bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. És tûz szállt le az égbõl és elemésztette õket. (Jelenések könyve 20, 9)

  • És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennybõl, az Istentõl alászállt szent várost, Jeruzsálemet. (Jelenések könyve 21, 10)

  • Annál, aki beszélt velem, arany mérõnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. (Jelenések könyve 21, 15)

  • A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. (Jelenések könyve 21, 16)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina