Löydetty 950 Tulokset: pedig

 • Lábán Jegár Szahadutának nevezte, Jákob pedig Gálednek. (Teremtés könyve 31, 47)

 • De Jákob ellenkezett: "Ne úgy legyen, ha kegyelmet találtam színed elõtt, akkor fogadd el az ajándékot kezembõl. Úgy tekintettem arcodra, ahogy az ember Isten arcára néz. Te pedig szívesen fogadtál engem. (Teremtés könyve 33, 10)

 • Uram azért csak menjen szolgája elõtt, én pedig lassan tovább vonulok az elõttem járó nyáj lépésében és a gyerekek lépésében, amíg eljutok uramhoz Szeirbe." (Teremtés könyve 33, 14)

 • Jákob pedig elindult Szukkot felé és házat épített magának, az állatok számára pedig aklot csinált. Ezért nevezte a helyet Szukkotnak. (Teremtés könyve 33, 17)

 • "Ezek az emberek békés szándékúak. Szeretnének nálunk lakni az országban, és rajta végigvonulni. Földünkön minden irányban elég a térség számukra. Az õ lányaikat mi vesszük feleségül, a mi lányainkat pedig nekik adjuk. (Teremtés könyve 34, 21)

 • Ezek pedig Cibeon fia, Ána lányának, Oholibámának, Ézsau feleségének fiai: õ szülte Ézsaunak Jeust, Jalamot és Korachot. (Teremtés könyve 36, 14)

 • Edom királya volt Bela, Beor fia, városát pedig Dinhabának hívták. (Teremtés könyve 36, 32)

 • Kévét kötöttünk a mezõn, s íme, az én kévém fölegyenesedett és állva maradt, a ti kévéitek pedig körülvették és meghajoltak az én kévém elõtt." (Teremtés könyve 37, 7)

 • õt magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne. (Teremtés könyve 37, 24)

 • A midiániták pedig eladták õt Egyiptomban Potifárnak, a fáraó egyik kincstárnokának, az õrség parancsnokának. (Teremtés könyve 37, 36)

 • A fõsütõmestert pedig felakasztatta, ahogy József az álmot értelmezte. (Teremtés könyve 40, 22)

 • Azok ezt válaszolták: "Szolgáid tizenketten vannak; ugyanannak a férfinak a fiai Kánaán földjén. A legfiatalabb atyánknál van, egy pedig már nem él." (Teremtés könyve 42, 13)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina