Löydetty 950 Tulokset: pedig

 • Aztán megkérdeztem õt így szólva: Kinek a lánya vagy? Ezt válaszolta: Betuel lánya vagyok, Nachor fiáé, akit Milka szült neki. Akkor az orrába karikát tettem, karjára pedig csatokat. (Teremtés könyve 24, 47)

 • A gyermekek felnõttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerû ember, aki sátránál maradt. (Teremtés könyve 25, 27)

 • Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefõzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsõszülöttség jogát. (Teremtés könyve 25, 34)

 • Abimelek pedig így szólt Izsákhoz: "Távozz tõlünk, mert túl hatalmas lettél számunkra." (Teremtés könyve 26, 16)

 • Erre oltárt épített azon a helyen és segítségül hívta az Úr nevét. Ott verte fel a sátrát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott. (Teremtés könyve 26, 25)

 • Jákob ezt válaszolta anyjának, Rebekkának: "De bátyám, Ézsau, szõrös férfi, én pedig sima vagyok. (Teremtés könyve 27, 11)

 • Elment hát, elhozta és odaadta anyjának. Anyja pedig elkészítette ízletesen, ahogy atyja szereti. (Teremtés könyve 27, 14)

 • A kecskegidák bõrével pedig befödte karját és sima nyakát. (Teremtés könyve 27, 16)

 • Amikor Lábán hírt vett Jákobról, nõvére fiáról, eléje sietett, megölelte, megcsókolta és házába vezette. Õ pedig elbeszélt Lábánnak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 29, 13)

 • Lábán így szólt hozzá: "Igen, te az én csontom és húsom vagy." Õ pedig egy hónapig nála maradt. (Teremtés könyve 29, 14)

 • Ma végigmegyek juhaid és kecskéid között. A bárányok közül különíts el minden sötét színû állatot, a kecskék közül pedig minden csíkosat és foltosat: ez az én bérem. (Teremtés könyve 30, 32)

 • Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette. (Teremtés könyve 30, 36)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina