Löydetty 612 Tulokset: neked

 • és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében: "Igen, ha te... De mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tõlem, hogy eltemethessem ott halottaimat." (Teremtés könyve 23, 13)

 • Ha eljutsz rokonaimhoz és nem adják oda neked, fel vagy mentve az eskü alól. Csak ebben az esetben vagy felmentve esküd alól. (Teremtés könyve 24, 41)

 • Itt megjelent neki az Úr és így szólt: "Ne menj le Egyiptomba, hanem maradj azon a földön, amelyet mutatok neked. (Teremtés könyve 26, 2)

 • Lakjál jövevényként abban az országban. Én veled leszek és megáldalak. Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem. (Teremtés könyve 26, 3)

 • Most tehát, fiam, hallgass rám, arra, amit mondok neked. (Teremtés könyve 27, 8)

 • De anyja megnyugtatta: "Az átok, ami neked szól, érjen engem! Hallgass csak rám, menj és hozd ide nekem!" (Teremtés könyve 27, 13)

 • Isten adjon neked az ég harmatából és a föld kövérségébõl búzát és bort bõségben. - (Teremtés könyve 27, 28)

 • Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged." (Teremtés könyve 27, 29)

 • Adja neked Ábrahám áldását, neked és veled együtt utódaidnak, hogy az idegen földet, amelyet Isten Ábrahámnak adott, sajátodul megkapjad." (Teremtés könyve 28, 4)

 • Íme, az Úr fölötte állt, és így szólt: "Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom. (Teremtés könyve 28, 13)

 • Nézd, én veled vagyok. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy, és visszavezetlek erre a földre. Nem hagylak el, amíg véghez nem viszem, amit megígértem neked." (Teremtés könyve 28, 15)

 • Ez a kõ, amelyet emlékkõül felállítottam, az Isten háza lesz, és mindenbõl, amit adsz nekem, hûségesen tizedet adok neked." (Teremtés könyve 28, 22)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina