Löydetty 2124 Tulokset: mint

 • A felügyelõk azonban szorongatták õket: "Mindennap ugyanannyit kell csinálnotok, mint amikor még megkaptátok a szalmát." (Kivonulás könyve 5, 13)

 • Azután ütlegelték azokat az izraelita munkavezetõket, akiket a fáraó tisztjei rendeltek ki, s ezt mondták nekik: "Miért nem csináltatok tegnap és ma ugyanannyi téglát, mint azelõtt?" (Kivonulás könyve 5, 14)

 • Az Úr megnyugtatta Mózest: "Nézd, olyanná teszlek a fáraó elõtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. (Kivonulás könyve 7, 1)

 • akkor az Úr keze, mint pusztító járvány, ránehezedik nyájaidra, amelyek a mezõn vannak: a lovakra, a szamarakra, a tevékre, a szarvasmarhákra és a juhokra. (Kivonulás könyve 9, 3)

 • Finom porrá válik egész Egyiptom felett, és kelevényt okoz emberen és állaton, amely mint a fekély, felfakad." (Kivonulás könyve 9, 9)

 • Õk tehát vették a hamut a kemencébõl, a fáraó elé léptek és Mózes az ég felé szórta. Erre kelevények keletkeztek, amelyek emberen és állaton, mint a fekély, felfakadtak. (Kivonulás könyve 9, 10)

 • Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékrõl nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre." (Kivonulás könyve 12, 14)

 • Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. (Kivonulás könyve 12, 21)

 • Ha idegen tartózkodik nálad, és meg akarja ünnepelni a húsvétot az Úr tiszteletére, akkor a férfiakat mind körül kell metélni. Így részt vehet az ünnepen és úgy kell tekinteni, mint a közületek valót. De aki nincs körülmetélve, az nem ehet belõle. (Kivonulás könyve 12, 48)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy mint egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr törvénye mindig ajkadon legyen. Az Úr ugyanis erõs kézzel hozott ki Egyiptomból, (Kivonulás könyve 13, 9)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból." (Kivonulás könyve 13, 16)

 • Nem mondtuk neked már Egyiptomban is, hagyj minket békében, hadd szolgáljunk az egyiptomiaknak? Valóban jobb lett volna az egyiptomiaknak szolgálni, mint itt a pusztában meghalni." (Kivonulás könyve 14, 12)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina