Löydetty 10 Tulokset: meghagyott

  • De az Úr így szólt Mózeshez: "Nyújtsd ki a kezed Egyiptom fölött, hogy sáskák árasszák el Egyiptomot, és felfaljanak minden növényt a mezõn, mindent, amit a jégesõ meghagyott." (Kivonulás könyve 10, 12)
  • (Még) a legelpuhultabb és legelkényeztetettebb is irigy szemmel néz testvérére, szeretett feleségére és megmaradt gyermekeikre, akiket még meghagyott; (Második Törvénykönyv 28, 54)

  • nem pusztítok el egyet sem ezek közül a népek közül, amelyeket Józsue meghagyott, amikor meghalt," (Bírák könyve 2, 21)

  • Lement hát a szérûhöz és megtett mindent, amit anyósa meghagyott neki. (Rut könyve 3, 6)

  • De Dávidra való tekintettel az Úr, az õ Istene meghagyott egy mécsest Jeruzsálemben: fiakat támasztott utána és nem pusztította el Jeruzsálemet, (Királyok I. könyve 15, 4)

  • Most azonban egy szempillantásra megkönyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk: Meghagyott egy maradékot, s menedéket adott nekünk szent helyén. Megengedte Istenünk, hogy fölcsillanjon a szemünk, és egy kissé föllélegezzünk szolgaságunkban. (Ezdrás könyve 9, 8)

  • Isten mégsem vonta vissza szeretetét, nem hiúsult meg egyetlen szava sem. Nem tagadta meg, hogy kiválasztottjának utódja is legyen, és nem irtotta ki annak nemzetségét, aki õt szerette. Meghagyott Jákobnak egy maradékot s belõle Dávidnak gyökérhajtást adott. (Sirák fia könyve 47, 22)
  • Akkor Jeremiás ezt mondta a rechabiták nemzetségének: "Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Mivel engedelmeskedtetek Jonadab õsatyátok parancsának, megtartottátok minden rendeletét és megtettetek mindent, amit meghagyott nektek, (Jeremiás könyve 35, 18)

  • Ugyanígy, amikor a Moáb földjén az ammoniták közt, az Edomban és a többi országban élõ júdaiak is meghallották, hogy Babilon királya meghagyott egy maradékot Júdában, és kormányzóul Safan fiának, Achikámnak a fiát, Gedalját rendelte föléjük, (Jeremiás könyve 40, 11)

  • Megette a sáska, amit a gázám (kopasztó) meghagyott, megette a jélek (szöcske), amit a sáska meghagyott, megette a haszil (fûfaló), amit a jélek meghagyott. (Joel könyve 1, 4)

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina