Löydetty 287 Tulokset: hozzájuk

 • Isten megáldotta õket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." (Teremtés könyve 1, 28)

 • Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. (Teremtés könyve 9, 1)

 • Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött, (Teremtés könyve 19, 6)

 • Lót így szólt hozzájuk: "Nem, Uram, (Teremtés könyve 19, 18)

 • és így szólt hozzájuk: "Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg: járjatok közbe értem Efronnál, Cochár fiánál, (Teremtés könyve 23, 8)

 • Így szólt hozzájuk: "Látom atyátok arcán, hogy nem olyan érzelmeket táplál irántam, mint azelõtt, jóllehet atyáim Istene velem volt. (Teremtés könyve 31, 5)

 • Hámor így szólt hozzájuk: "Szichemnek, a fiamnak a szíve hozzátapadt lányotokhoz. (Teremtés könyve 34, 8)

 • Így szólt hozzájuk: "Hallgassatok ide, milyen álmot láttam. (Teremtés könyve 37, 6)

 • Izrael ezt mondta Józsefnek: "Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk." "Készen vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 37, 13)

 • A harmadik napon így szólt hozzájuk: "Ha életben akartok maradni, ezt kell tennetek: én istenfélõ ember vagyok. (Teremtés könyve 42, 18)

 • Ruben így szólt hozzájuk: "Nem mondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a fiú ellen? De nem hallgattatok rám. Ezért most elégtételt vesznek véréért." (Teremtés könyve 42, 22)

 • Õ elfordult és sírt. Majd újra visszatért hozzájuk és beszélt velük. Azután Simeont elfogatta közülük, és szemük láttára megbilincseltette. (Teremtés könyve 42, 24)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina