Löydetty 20 Tulokset: harcos

 • Az Úr nagy harcos, Jahve a neve. (Kivonulás könyve 15, 3)

 • Szám szerint mintegy 40 000 fölfegyverzett harcos kelt át az Úr elõtt harcra készen Jerikó síkságára. (Józsue könyve 4, 13)

 • Az összes harcos, aki vele volt, felvonult, egészen a városig elõre nyomultak, majd Aitól északra letáboroztak. Ai és Józsue közt volt a völgy. (Józsue könyve 8, 11)

 • A gileádi Jiftach vitéz harcos volt. Egy szajhának volt a fia. Gileád nemzette Jiftachot. (Bírák könyve 11, 1)

 • Benjaminból ekkor tizennyolcezer vitéz harcos esett el. (Bírák könyve 20, 44)

 • A filiszteusok soraiból elõlépett egy harcos. Góljátnak hívták, és Gátból való volt. Hat könyök és egy arasz volt a magassága, (Sámuel I. könyve 17, 4)

 • Míg beszélt velük, a harcos, [a Gátból való Gólját nevû filiszteus] elõlépett a filiszteusok soraiból és ugyanúgy beszélt. Dávid is hallotta. (Sámuel I. könyve 17, 23)

 • Ulam fiai harcos férfiak voltak, jól kezelték az íjat, sok gyermekük és unokájuk volt: összesen százötven. Ezek mind Benjamin fiaihoz tartoztak. (Krónikák I. könyve 8, 40)

 • úgyhogy nagy készletei voltak Júda városaiban. Harcos férfiai és erõs vitézei voltak Jeruzsálemben. (Krónikák II. könyve 17, 13)

 • Benjaminból a vitéz harcos Eljada, vele kétszázezer ember pajzzsal és íjjal fölszerelve, (Krónikák II. könyve 17, 17)

 • Réseket üt rajtam egyre-másra, mint valami harcos, úgy támad rám. (Jób könyve 16, 14)

 • De aztán mint álomból, fölserkent az Úr, mint a harcos, aki fölkel a bor mellõl. (Zsoltárok könyve 78, 65)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina