Löydetty 14 Tulokset: Cirusz

 • "Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Õ parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvõ Jeruzsálemben. Aki közületek az õ népéhez tartozik, azzal legyen vele az õ Istene és térjen haza!" (Krónikák II. könyve 36, 23)

 • "Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. (Ezdrás könyve 1, 2)

 • Cirusz király kiadatta az Isten házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár elhurcolt Jeruzsálembõl és istenének házában helyezett el, ajándékképpen. (Ezdrás könyve 1, 7)

 • Cirusz, a perzsák királya kincstárosa, Mitrida kezére bízta õket, és az szám szerint átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének. (Ezdrás könyve 1, 8)

 • A kõfaragóknak és a mesterembereknek pénzt adtak, a szidóniaknak és a tírusziaknak pedig élelmet, italt és olajat, hogy Libanonból szállítsanak cédrusfát a tengeren egészen Jaffáig, amint Cirusz, a perzsák királya megengedte nekik. (Ezdrás könyve 3, 7)

 • Zerubbábel, Jesua és a többi izraelita családfõ így válaszolt: "Nem illik, hogy veletek építsünk házat Istenünknek. Egyedül építünk majd az Úrnak, Izrael Istenének, amint meghagyta nekünk Cirusz, a perzsák királya." (Ezdrás könyve 4, 3)

 • Ám Cirusznak, Babilon királyának elsõ évében Cirusz király parancsot adott Isten e házának fölépítésére. (Ezdrás könyve 5, 13)

 • Az Isten házának arany- és ezüstedényeit, amelyeket Nebukadnezár kihordatott a jeruzsálemi templomból és Babilon templomába vitetett, Cirusz király kihozatta Babilon templomából és átadta egy Sesbaccár nevû embernek, akit kormányzónak nevezett ki. (Ezdrás könyve 5, 14)

 • Éppen ezért, ha a király jónak látja, kutassanak Bábelben a király kincseskamrájában, vajon valóban adott-e engedélyt Cirusz király, hogy Isten háza Jeruzsálemben fölépüljön. Azután a király tudassa velünk döntését ebben az ügyben." (Ezdrás könyve 5, 17)

 • Cirusz király elsõ évében rendeletet bocsátott ki Cirusz király az Isten házáról, amely Jeruzsálemben van: Ezt a házat föl kell építeni, hogy legyen hely, ahol áldozatot mutatnak be. Le kell rakni az alapjait. A magassága hatvan könyök és a szélessége is hatvan könyök legyen. (Ezdrás könyve 6, 3)

 • A zsidók vénei pedig folytatták az építkezést, eredményesen, Aggeus prófétának és Iddo fiának, Zakariásnak a sugallatára. S be is fejezték az építkezést Izrael Istenének parancsa szerint, továbbá Cirusz, Dárius és Artaxerxész perzsa királyok parancsa szerint. (Ezdrás könyve 6, 14)

 • Dániel ott is maradt Cirusz király elsõ esztendejéig. (Dániel könyve 1, 21)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina