Löydetty 13 Tulokset: pisati

 • i narod je u svojim poveljama i ugovorima poèeo pisati: "Prve godine istaknutog vrhovnog sveæenika, židovskog vojskovoðe i glavara Šimuna." (Prva knjiga o Makabejcima 13, 42)
 • Odluèili smo, dakle, pisati kraljevima i zemljama da im ne èine nikakva zla niti da udaraju na njih, na njihove gradove, na njihovu zemlju i da se ne povezuju s onima koji bi ih napadali. (Prva knjiga o Makabejcima 15, 19)

 • Iznenada se pojaviše prsti èovjeèje ruke koji stadoše pisati, nasuprot velikom svijeænjaku, po okreèenu zidu kraljevskog dvora, i kralj vidje dlan ruke koja pisaše. (Daniel 5, 5)

 • To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. (Evanðelje po Ivanu 8, 6)

 • I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. (Evanðelje po Ivanu 8, 8)

 • Nato glavari sveæenièki rekoše Pilatu: "Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.'" (Evanðelje po Ivanu 19, 21)

 • Uostalom, braæo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. (Poslanica Filipljanima 3, 1)
 • A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga nauèili ljubiti jedni druge, (Prva poslanica Solunjanima 4, 9)

 • A o vremenima i trenucima nije, braæo, potrebno pisati vam. (Prva poslanica Solunjanima 5, 1)

 • Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da æu doæi k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude potpuna. (Druga Ivanova poslanica 1, 12)

 • Mnogo bih ti imao pisati, ali neæu da ti pišem crnilom i perom. (Treæa Ivanova poslanica 1, 13)

 • Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajednièkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. (Poslanica Jude apostola 1, 3)
“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina