Löydetty 1386 Tulokset: joj

  • Na èelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih." (Otkrivenje 17, 5)

  • Vratite joj milo za drago, naplatite joj dvostruko po djelima! U èašu u koju je ona natakala natoèite dvostruko! (Otkrivenje 18, 6)

  • Koliko se razmetala sjajem i raskoši, toliko joj zadajte muka i jada! Jer u srcu je svome govorila: 'Na prijestolju sjedim kao kraljica i nikad neæu obudovjeti, jad me nikada zadesiti neæe!' (Otkrivenje 18, 7)

  • Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!" (Otkrivenje 19, 2)

  • Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i èist!" A lan - pravedna su djela svetih. (Otkrivenje 19, 8)

  • sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slièna kristalnom jaspisu; (Otkrivenje 21, 11)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina