Löydetty 14 Tulokset: gine

 • Neka se oèevi ne osuðuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog oèeva; neka svatko za svoj grijeh gine. (Ponovljeni zakon 24, 16)

 • (Pravdu æe Jahve dati svome puku, sažalit se nad slugama svojim.) Vidjet æe da im gine snaga, da je i robu i slobodnu kraj. (Ponovljeni zakon 32, 36)

 • Ali nije pogubio sinova onih ubojica, prema onome što je napisano u knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: "Neka se oèevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za oèeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh." (Druga knjiga o kraljevima 14, 6)

 • Ali im sinova nije pogubio, prema onome što je napisano u knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: "Neka se oèevi ne pogubljuju za sinove, ni sinovi za oèeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh." (Druga knjiga Ljetopisa 25, 4)

 • kada mu tijelo gine naoèigled i vide mu se kosti ogoljele, (Knjiga o Jobu 33, 21)

 • Duša moja gine kada se spomenem kako koraèah u mnoštvu predvodeæ' ih k Domu Božjem uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci sveèanoj. (Psalmi 42, 5)

 • Duša mi gine i èezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo klièu Bogu živomu. (Psalmi 84, 3)

 • Duša mi gine u svako doba žudeæi za tvojim odlukama. (Psalmi 119, 20)

 • Duša moja gine za tvojim spasenjem rijeè tvoju željno èekam. (Psalmi 119, 81)

 • Zemlja tuži, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada. (Izaija 24, 4)

 • Gine zemlja u žalosti, u stidu vene Libanon. Šaron je kao stepa, Bašan i Karmel ogolješe. (Izaija 33, 9)

 • Pravednik gine, i nitko ne mari. Uklanjaju ljude pobožne, i nitko ne shvaæa. Da, zbog zla uklonjen je pravednik (Izaija 57, 1)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina