Löydetty 13 Tulokset: borio

 • Onaj reèe. "Više se neæeš zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si." (Knjiga Postanka 32, 29)

 • Sve tamošnje kraljeve i zemlje njihove zauze Jošua ujedanput, jer se za Izraela borio Jahve, Bog Izraelov. (Jošua 10, 42)

 • Vi ste bili svjedoci svega što je Jahve, Bog vaš, pred vašim oèima uèinio svim narodima radi vas: Jahve, Bog vaš, borio se za vas. (Jošua 23, 3)

 • Jedan je od vas tjerao pred sobom tisuæu, jer se Jahve, Bog vaš, borio za vas, kao što vam je obeæao. (Jošua 23, 10)

 • Moj se otac za vas borio izloživši svoj život te vas izbavio iz ruku Midjanaca, (Knjiga o sucima 9, 17)

 • Kralj Joram vratio se u Jizreel da se lijeèi od rana što mu ih zadadoše u Rami kad se borio s aramejskim kraljem Hazaelom. Joramov sin Ahazja, judejski kralj, sišao je u Jizreel da posjeti Ahabova sina Jorama jer se Joram razbolio. (Druga knjiga o kraljevima 8, 29)

 • On se vratio da se lijeèi u Jizreelu od rana što mu ih zadadoše u Rami kad se borio s aramejskim kraljem Hazaelom. Joramov sin Ahazja, judejski kralj, sišao je u Jizreel da posjeti Ahabova sina Jorama jer se Joram razbolio. (Druga knjiga Ljetopisa 22, 6)

 • Na to brektanje svaki se narod pripremi za vojnu kako bi se borio protiv naroda pravednih. (Estera 0, 6)

 • A najèudnije: u vodi koja gasi sve rasla je ognju sve žešæa moæ, jer se svemir borio za pravednike. (Knjiga Mudrosti 16, 17)

 • Ali æu ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi istine. Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio, osim Mihaela, Kneza vašega, (Daniel 10, 21)

 • Veæ u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio. (Hošea 12, 4)

 • S Anðelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio. (Hošea 12, 5)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina