Löydetty 7831 Tulokset: æe

 • iziæi æe zavesti narode sa èetiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit æe ih kao pijeska morskoga. (Otkrivenje 20, 8)

 • A njihov zavodnik, Ðavao, baèen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje æe se muèiti danju i noæu u vijeke vjekova. (Otkrivenje 20, 10)

 • I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. (Otkrivenje 21, 2)

 • I zaèujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On æe prebivati s njima: oni æe biti narod njegov, a on æe biti Bog s njima. (Otkrivenje 21, 3)

 • I otrt æe im svaku suzu s oèiju te smrti više neæe biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neæe biti jer - prijašnje uminu." (Otkrivenje 21, 4)

 • To æe biti baština pobjednikova. I ja æu njemu biti Bog, a on meni sin. (Otkrivenje 21, 7)

 • Narodi æe hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. (Otkrivenje 21, 24)

 • U nj æe se donijeti slava i èast naroda. (Otkrivenje 21, 26)

 • Ali u nj neæe uniæi ništa neèisto i nijedan tko èini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjèevoj knjizi života. (Otkrivenje 21, 27)

 • Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišæe stabla za zdravlje je narodima. (Otkrivenje 22, 2)

 • I neæe više biti nikakva prokletstva. I prijestolje æe Božje i Jaganjèevo biti u gradu i sluge æe mu se njegove klanjati (Otkrivenje 22, 3)

 • i gledati lice njegovo, a ime æe im njegovo biti na èelima. (Otkrivenje 22, 4)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina