Löydetty 10 Tulokset: szczęśliwą

  • Lea powiedziała: Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą. Dała więc mu imię Aser. (Księga Rodzaju 30, 13)

  • Noemi, teściowa Rut, powiedziała do niej: Moja córko, czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa? (Księga Rut 3, 1)

  • Nie martw się i nie lękaj o niego, siostro! Towarzyszy mu bowiem dobry anioł, więc będzie miał szczęśliwą podróż i wróci zdrowy. (Księga Tobiasza 5, 22)

  • I odszedł Tobiasz od Raguela zdrów i szczęśliwy, błogosławiąc Pana nieba i ziemi, króla wszechrzeczy, że tak szczęśliwą dał mu drogę. I rzekł do niego Raguel: Oby ci się udało czcić ich przez wszystkie dni życia! (Księga Tobiasza 10, 14)

  • niech się weselą twój ojciec i matka, twa rodzicielka niech będzie szczęśliwa. (Księga Przysłów 23, 25)

  • [lecz] jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają: (Pieśń nad pieśniami 6, 9)

  • do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą. (Księga Mądrości 13, 18)

  • O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. (Księga Mądrości 13, 19)

  • Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana. Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą? (Mądrość Syracha 34, 15)

  • Dzięki Niemu też Jego posłaniec będzie miał szczęśliwą drogę, bo słowo Jego wszystko układa. (Mądrość Syracha 43, 26)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina