Löydetty 741 Tulokset: synów

 • A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 4)

 • A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 7)

 • I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 10)

 • A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 13)

 • A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 16)

 • A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 19)

 • Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 22)

 • Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 26)

 • Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 30)

 • A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (Księga Rodzaju 6, 10)

 • ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. (Księga Rodzaju 6, 18)

 • Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. (Księga Rodzaju 7, 7)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina