Löydetty 93 Tulokset: siedmiu

 • Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. (Dzieje Apostolskie 6, 3)

 • Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. (Dzieje Apostolskie 19, 14)

 • Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z Siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego. (Dzieje Apostolskie 21, 8)

 • Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni. (List do Hebrajczyków 11, 30)

 • Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, (Apokalipsa Św. Jana 1, 4)

 • mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. (Apokalipsa Św. Jana 1, 11)

 • Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów. (Apokalipsa Św. Jana 1, 20)

 • Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: (Apokalipsa Św. Jana 2, 1)

 • A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. (Apokalipsa Św. Jana 4, 5)

 • I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź! (Apokalipsa Św. Jana 6, 1)

 • I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. (Apokalipsa Św. Jana 8, 2)

 • A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. (Apokalipsa Św. Jana 8, 6)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina