Löydetty 93 Tulokset: siedmiu

 • W ciągu tych siedmiu dni winien on jako całopalenie złożyć dla Pana siedem młodych cielców, siedem baranów, zwierzęta bez skazy, codziennie przez siedem dni, a jako ofiarę przebłagalną codziennie jednego kozła. (Księga Ezechiela 45, 23)

 • W miesiącu zaś siódmym, dnia piętnastego tegoż miesiąca, z powodu święta ofiaruje to samo, w ciągu siedmiu dni, jak również ofiarę przebłagalną, całopalenie, ofiarę z pokarmu i oliwę. (Księga Ezechiela 45, 25)

 • A Ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu. (Księga Micheasza 5, 4)

 • Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. (Ewangelia Mateusza 12, 45)

 • Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? (Ewangelia Mateusza 16, 10)

 • Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. (Ewangelia Mateusza 22, 25)

 • Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [ za żonę ]. (Ewangelia Mateusza 22, 28)

 • Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. (Ewangelia Marka 12, 20)

 • I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. (Ewangelia Marka 12, 22)

 • Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. (Ewangelia Marka 12, 23)

 • Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. (Ewangelia Łukasza 20, 29)

 • Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. (Ewangelia Łukasza 20, 33)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina