Löydetty 17 Tulokset: pociechy

 • Wtedy Dawid pomyślał sobie: Okażę życzliwość Chanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu śmierci ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, (2 Księga Samuela 10, 2)

 • Nie znajdę dla siebie pociechy. Choć stokroć pomnożę zasoby, daleki ode mnie ratunek. (Księga Hioba 6, 13)

 • Czy nieważne u ciebie Boże pociechy i łagodne z tobą rozmowy? (Księga Hioba 15, 11)

 • Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy. (Księga Psalmów 77, 3)

 • Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. (Księga Psalmów 94, 19)

 • Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy. (Księga Psalmów 119, 52)

 • A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w dzień sądu: (Księga Mądrości 3, 18)

 • Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. (Księga Izajasza 66, 13)

 • A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. (Ewangelia Łukasza 2, 25)

 • Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (Ewangelia Łukasza 16, 25)

 • Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, (2 List do Koryntian 1, 3)

 • Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. (2 List do Koryntian 1, 5)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina