Löydetty 204 Tulokset: Czym

 • Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. (Księga Rodzaju 47, 2)

 • Po czym Jakub, życząc faraonowi pomyślności, odszedł. (Księga Rodzaju 47, 10)

 • Po czym, mając obu synów - Efraima po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela, i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela - przybliżył ich do ojca. (Księga Rodzaju 48, 13)

 • Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości. (Księga Rodzaju 50, 25)

 • Po czym Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w Egipcie. (Księga Rodzaju 50, 26)

 • Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie na, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. (Księga Wyjścia 22, 2)

 • Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi? (Księga Wyjścia 33, 16)

 • Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości. Po czym złoży ofiarę całopalną. (Księga Kapłańska 14, 19)

 • po czym kapłan pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej dłoni. (Księga Kapłańska 14, 27)

 • Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. (Księga Kapłańska 15, 20)

 • Po czym Pan powiedział do Mojżesza: (Księga Kapłańska 22, 1)

 • Po czym Pan powiedział do Mojżesza: (Księga Kapłańska 23, 33)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina