Löydetty 1068 Tulokset: ziua

 • Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, (Evanghelia după sf. Luca 21, 34)

 • (Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; In 13,21-30) A sosit, deci, ziua Ázimelor în care trebuia jertfit Paştele. (Evanghelia după sf. Luca 22, 7)

  Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; In 13,21-30) A sosit, deci, ziua Ázimelor în care trebuia jertfit Paştele.">
 • (Mt 26,57-68; Mc 14,53-65; In 18,13-24) Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii şi l-au adus la Sinédriul lor. (Evanghelia după sf. Luca 22, 66)

  Mt 26,57-68; Mc 14,53-65; In 18,13-24) Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii şi l-au adus la Sinédriul lor.">
 • În ziua aceea, Iród şi Pilát au devenit prieteni, căci mai înainte erau în duşmănie unul cu celălalt. (Evanghelia după sf. Luca 23, 12)

 • Era ziua Pregătirii şi începea sâmbăta.55Atunci s-au apropiat femeile, cele care veniseră împreună cu el din Galiléea, au văzut mormântul şi cum era aşezat trupul lui. (Evanghelia după sf. Luca 23, 54)

 • Dar ei l-au îndemnat insistent: „Rămâi cu noi, pentru că este seară şi ziua e de acum pe sfârşite!”. Atunci a intrat să rămână cu ei. (Evanghelia după sf. Luca 24, 29)

 • În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. (Evanghelia după sf. Ioan 1, 35)

 • El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!”. Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. (Evanghelia după sf. Ioan 1, 39)

 • În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cána Galileii şi mama lui Isus era acolo. (Evanghelia după sf. Ioan 2, 1)

 • Şi, îndată, omul s-a vindecat, şi-a luat targa şi umbla. Dar ziua aceea era sâmbătă. (Evanghelia după sf. Ioan 5, 9)

 • şi aceasta este voinţa celui care m-a trimis: să nu se piardă nimeni dintre cei pe care mi i-a dat de la el, ci să-i învii în ziua de pe urmă. (Evanghelia după sf. Ioan 6, 39)

 • Pentru că aceasta este voinţa Tatălui meu: oricine îl vede pe Fiul şi crede în el să aibă viaţa veşnică. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”. (Evanghelia după sf. Ioan 6, 40)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina