Löydetty 1971 Tulokset: toate

 • Abimélec s-a sculat dimineaţa, i-a chemat pe toţi slujitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în [auzul] urechilor lor. Şi oamenii s-au temut mult. (Cartea Genezei 20, 8)

 • Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, i-am zis ei: «Fă-mi această [faptă] de îndurare: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine: ‹Este fratele meu›!»”. (Cartea Genezei 20, 13)

 • Prin descendența ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că ai ascultat de glasul meu”. (Cartea Genezei 22, 18)

 • Ogorul lui Efrón care se afla în Macpéla, care este faţă în faţă cu Mamré, ogorul şi peştera din el şi toţi copacii care se aflau în ogor şi în toate hotarele lui de jur împrejur (Cartea Genezei 23, 17)

 • Abrahám era bătrân şi înaintat în zile. Domnul îl binecuvântase pe Abrahám în toate. (Cartea Genezei 24, 1)

 • Servitorul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat având cu el [lucruri] din toate bunurile stăpânului său. S-a ridicat şi a plecat în Arám-Naharáim, în cetatea lui Nahór. (Cartea Genezei 24, 10)

 • S-a grăbit şi a golit urciorul în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată apă. Şi a scos pentru toate cămilele lui. (Cartea Genezei 24, 20)

 • Fata a alergat şi a făcut cunoscute în casa mamei sale toate acestea. (Cartea Genezei 24, 28)

 • Servitorul i-a povestit lui Isáac toate cele pe care le făcuse. (Cartea Genezei 24, 66)

 • Locuieşte ca străin în ţara aceasta; eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, căci ţie şi descendenței tale vă voi da toate ţinuturile acestea şi voi împlini jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Abrahám”. (Cartea Genezei 26, 3)

 • Voi înmulţi descendența ta ca stelele cerului; îi voi da descendenței tale toate ţinuturile acestea şi vor fi binecuvântate toate neamurile pământului prin descendența ta, (Cartea Genezei 26, 4)

 • Toate fântânile pe care le săpaseră servitorii tatălui său în zilele tatălui său, Abrahám, au fost astupate şi umplute cu pământ de filisténi. (Cartea Genezei 26, 15)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina