Löydetty 205 Tulokset: putere

 • Rubén, întâiul meu născut, tu, puterea mea şi începutul vigorii mele, culme de mândrie şi culme de putere, (Cartea Genezei 49, 3)

 • Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere; dreapta ta, Doamne, l-a doborât pe duşman. (Cartea Exodului 15, 6)

 • Muntele Sínai era acoperit de fum, întrucât Domnul coborâse pe el în foc. Fumul se înălţa ca fumul unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere. (Cartea Exodului 19, 18)

 • Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul său, zicând: ,,Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţ puternic? (Cartea Exodului 32, 11)

 • Îl va lua în stăpânire pe Edóm şi îl va lua în stăpânire pe Seír, duşmanii lui. Israél va acţiona cu putere. (Cartea Numerilor 24, 18)

 • «Doamne, stăpânul meu, tu ai început să arăţi slujitorului tău măreţia ta şi mâna ta cea puternică. Căci care este dumnezeul acela în cer şi pe pământ care să fi făcut lucrări ca ale tale şi cu o putere ca a ta? (Cartea Deuteronómului 3, 24)

 • ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci el ţi-a dat putere să dobândeşti bunăstarea, ca să întărească alianţa pe care a jurat-o părinţilor voştri, cum este astăzi. (Cartea Deuteronómului 8, 18)

 • Fiii tăi şi fiicele tale vor fi daţi altor popoare: ochii tăi vor privi şi se vor topi din cauza lor şi mâna ta va fi fără nicio putere. (Cartea Deuteronómului 28, 32)

 • Astăzi sunt încă în putere ca atunci când Moise m-a trimis: puterea mea de atunci este aceeaşi cu cea de acum, fie pentru război, fie pentru a ieşi şi pentru a intra. (Cartea lui Iósue 14, 11)

 • Samsón a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule, adu-ţi aminte de mine, te rog! Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisténi pentru cei doi ochi ai mei!”. (Cartea Judecătorilor 16, 28)

 • Arcul celor puternici a slăbit, iar cei care se poticneau au fost încinşi cu putere. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 4)

 • El păzeşte picioarele celor drepţi, iar cei nelegiuiţi vor pieri în întuneric. Căci nu prin putere va deveni puternic omul. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 9)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina