Löydetty 208 Tulokset: neamurile

 • Din aceștia s-au despărţit popoarele din zona de coastă în ţinuturile lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, după neamurile [lor]. (Cartea Genezei 10, 5)

 • Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile [lor], în ţinuturile lor, după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 20)

 • Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţinuturile lor şi după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 31)

 • Acestea sunt familiile fiilor lui Nóe, după generaţiile lor, după neamurile lor. Şi din ei s-au răspândit popoarele pe pământ după potop. (Cartea Genezei 10, 32)

 • Deoarece Abrahám va deveni un neam mare şi puternic şi vor fi binecuvântate în el toate neamurile pământului, (Cartea Genezei 18, 18)

 • Prin descendența ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că ai ascultat de glasul meu”. (Cartea Genezei 22, 18)

 • Aceştia sunt fiii lui Ismaél şi acestea sunt numele lor, după aşezările şi taberele lor. Ei sunt cei doisprezece principi după neamurile lor. (Cartea Genezei 25, 16)

 • Voi înmulţi descendența ta ca stelele cerului; îi voi da descendenței tale toate ţinuturile acestea şi vor fi binecuvântate toate neamurile pământului prin descendența ta, (Cartea Genezei 26, 4)

 • Popoarele să-ţi slujească, neamurile să se prosterneze în faţa ta! Fii stăpân peste fraţii tăi şi să se prosterneze în faţa ta fiii mamei tale! Blestemat să fie cel ce te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”. (Cartea Genezei 27, 29)

 • Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta şi-ţi voi întinde hotarele; nimeni nu-ţi va pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţişezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Cartea Exodului 34, 24)

 • Dacă vei ucide poporul acesta ca pe un singur om, vor zice neamurile care au auzit de faima ta: (Cartea Numerilor 14, 15)

 • (4,31) El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etán din Ézrah, mai mult decât Hemán, Calcól şi Dardá, fiii lui Mahól. Şi numele lui a ajuns între toate neamurile de jur împrejur. (Cartea întâi a Regilor 5, 11)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina