Löydetty 57 Tulokset: lupte

 • Haideţi să ne purtăm cu înţelepciune faţă de ei, ca să nu se înmulţească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se adauge lor cei care ne urăsc, să lupte împotriva noastră şi să plece din ţară”. (Cartea Exodului 1, 10)

 • S-au întors şi au urcat pe drumul spre Basán. Og, regele din Basán, le-a ieşit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor la Edréi. (Cartea Numerilor 21, 33)

 • Sihón ne-a ieşit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva noastră la Iáhaţ. (Cartea Deuteronómului 2, 32)

 • Sau a mai încercat vreun dumnezeu să vină să-şi ia un popor din mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? (Cartea Deuteronómului 4, 34)

 • Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să se lupte pentru voi împotriva duşmanilor voştri, ca să vă salveze». (Cartea Deuteronómului 20, 4)

 • Aţi ajuns în locul acesta. Sihón, regele din Heşbón, şi Og, regele din Basán, ne-au ieşit înainte ca să se lupte şi i-am bătut. (Cartea Deuteronómului 29, 6)

 • Aceasta a zis pentru Iúda: „Ascultă, Doamne, glasul lui Iúda şi adu-l la poporul lui! Mâinile lui să lupte pentru el, iar tu să-i fii ajutor împotriva duşmanilor lui”. (Cartea Deuteronómului 33, 7)

 • s-au adunat împreună printr-o înţelegere ca să lupte împotriva lui Iósue şi împotriva lui Israél. (Cartea lui Iósue 9, 2)

 • După moartea lui Iósue, fiii lui Israél l-au întrebat pe Domnul: „Cine va urca primul pentru noi la canaaneéni ca să lupte cu ei?”. (Cartea Judecătorilor 1, 1)

 • Poporul şi căpeteniile din Galaád şi-au zis unul altuia: „Cel care va începe să lupte împotriva fiilor lui Amón va deveni căpetenia tuturor locuitorilor din Galaád”. (Cartea Judecătorilor 10, 18)

 • Fiii lui Beniamín s-au adunat din cetăţile lor la Ghibéea ca să lupte împotriva fiilor lui Israél. (Cartea Judecătorilor 20, 14)

 • Fiii lui Israél s-au ridicat, au urcat la Bétel şi l-au întrebat pe Dumnezeu: „Cine dintre noi să urce primul ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamín?”. Domnul a răspuns: „Iúda să urce primul!”. (Cartea Judecătorilor 20, 18)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina