Löydetty 111 Tulokset: haina

 • O vei îmbrăca precum o haină de glorie şi ca o cunună de veselie o vei pune pentru tine. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 6, 31)

 • Orice făptură se învecheşte ca o haină, o alianţă este din veci: „De moarte vei muri!”. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 14, 17)

 • de la cel care poartă purpură şi coroană până la cel învăluit cu haină sărăcăcioasă, (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 40, 4)

 • [L-a îmbrăcat] cu o haină sfântă de aur, din [pânză] stacojie şi purpură, lucrare a celui care brodează, cu pieptarul judecăţii, cu semnele adevărului, cu pânză de in, lucrare a artizanului. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 45, 10)

 • Când lua pe el haina de glorie şi se înveşmânta cu [ceea ce aduce] o laudă desăvârşită, când urca la altarul cel sfânt, aducea glorie incintei sanctuarului. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 49, 11)

 • Şi atunci, în loc de miros plăcut, va fi duhoare şi în loc de cingătoare, o funie; în loc de păr încreţit, chelie; în loc de haină preţioasă, cingătoare de sac; [ruşine] în loc de frumuseţe. Ierusalímul, lovit de nenorocire (Cartea profetului Isaía 3, 24)

 • Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor: cine este cel care mă declară vinovat? Iată, ei toţi se vor învechi ca o haină pe care o mănâncă molia. (Cartea profetului Isaía 50, 9)

 • Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi la pământul de dedesubt! Căci cerurile se vor împrăştia ca fumul, pământul se va învechi ca o haină, iar locuitorii lui vor muri ca acestea. Însă mântuirea mea va fi pentru totdeauna şi dreptatea mea nu va dispărea. (Cartea profetului Isaía 51, 6)

 • Căci îi va mânca molia ca pe o haină şi viermele, ca lâna. Dar dreptatea mea va fi pentru totdeauna şi mântuirea mea, din generaţie în generaţie. (Cartea profetului Isaía 51, 8)

 • Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei. (Cartea profetului Isaía 61, 10)

 • Noi toţi eram precum cel impur, toate faptele noastre de dreptate, ca o haină întinată; noi toţi ne veştejeam ca frunza, păcatele noastre ne spulberau ca vântul. (Cartea profetului Isaía 64, 5)

 • Argint bătut este adus din Tarşíş şi aur, din Ufáz, lucrare meşteşugită a mâinilor topitorului; haina lor este de purpură stacojie şi violetă, toate sunt lucrare de înţelepţi. (Cartea profetului Ieremía 10, 9)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina