25. Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina