21. A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina