9. Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina