15. Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem - bojna su mu kola poput vihora - da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju žarkome.
“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina