19. A Pan był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usunął z posiadłości mieszkańców doliny, ponieważ mieli żelazne rydwany

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina