3. Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było?

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina