57. ηʹ ηθ μερίς μου κύριε εἶπα φυλάξασθαι τὸν νόμον σου

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina