3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina