10. Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik õt félik, s dicsõség lakik majd földjükön.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina