167. Lelkem követi útmutatásodat, hisz azt mindennél jobban szeretem.

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina