Fundar 25 Resultados para: szörnyû

 • Mózes az ég felé lendítette botját, erre az Úr mennydörgést hallatott és jégesõt hullatott. Villám csapkodta a földet, s az Úr szörnyû jégesõt bocsátott Egyiptom egész földjére. (Kivonulás könyve 9, 23)

 • Miért vezettetek ki Egyiptomból, s hoztatok ide erre a szörnyû vidékre? Olyan vidékre, ahol nincs se vetés, se fügefa, se szõlõ, se gránátalma, még ivóvíz sem?" (Számok könyve 20, 5)

 • Az Úr minden betegséget távol tart tõled, s nem sújt azokkal a szörnyû egyiptomi csapásokkal, amelyeket ismersz, hanem gyûlölõidet sújtja velük. (Második Törvénykönyv 7, 15)

 • Az Úr megveri térdedet és lábad szárát szörnyû daganattal, a lábad ujjától a fejed tetejéig, s nem tudsz belõle kigyógyulni. (Második Törvénykönyv 28, 35)

 • A környezetedben van a Benjamin fiai közül való Simi is, Gerának a fia Bachurimból. Azon a napon, amikor Machanajimba mentem, szörnyû átokkal illetett, de mert a Jordánnál elém jött, megesküdtem neki az Úrra: Nem öllek meg karddal. (Királyok I. könyve 2, 8)

 • Így tartott ez évrõl évre, és két év múlva, halála közeledtekor betegsége folytán kijöttek a belei. Így halt meg szörnyû kínok között. Népe neki nem gyújtott olyan halotti tüzeket, mint atyáinak. (Krónikák II. könyve 21, 19)

 • Szörnyû barlangokban kénytelenek lakni, porral telt odúkban, sziklaüregekben. (Jób könyve 30, 6)

 • hagyják fiaikat körülmetéletlenül, és szennyezzék be magukat mindenféle tisztátalan és szörnyû dologgal. (Makkabeusok I. könyve 1, 48)

 • A 145. esztendõ Kiszleu hónapjának tizenötödik napján a király az égõáldozat oltárán szörnyû undokságot épített, és Izrael helységeiben mindenféle oltárokat emeltek. (Makkabeusok I. könyve 1, 54)

 • Súlyosan ránehezedett Izraelre a szörnyû harag. (Makkabeusok I. könyve 1, 64)

 • Gyûljetek köré mindannyian, akik szem elõtt tartjátok a törvényt, és álljatok szörnyû bosszút népetekért. (Makkabeusok I. könyve 2, 67)

 • De a mindent látó Úr, Izrael Istene megverte egy gyógyíthatatlan és láthatatlan betegséggel. Alig ejtette ki e szavakat, nyomban elviselhetetlen fájdalmat érzett a beleiben és szörnyû belsõ kínokat. (Makkabeusok II. könyve 9, 5)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina