Fundar 950 Resultados para: pedig

 • Õk pedig szamaraikra rakták a gabonát és eltávoztak. (Teremtés könyve 42, 26)

 • Tizenketten vagyunk testvérek, ugyanannak az apának a fiai. Egy már nem él, a legfiatalabb pedig ez idõ szerint atyánknál van Kánaánban. (Teremtés könyve 42, 32)

 • Õk pedig elõkészítették az ajándékot, mire József délben megjön. Hallották ugyanis, hogy ott fognak ebédelni. (Teremtés könyve 43, 25)

 • Õ pedig érdeklõdött hogylétük felõl és kérdezte: "Jól érzi magát öreg atyátok, akirõl beszéltetek? Életben van még?" (Teremtés könyve 43, 27)

 • Ezüstpoharamat pedig tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre, a gabonáért járó pénzzel együtt." Az úgy tett, ahogy József parancsolta. (Teremtés könyve 44, 2)

 • Ha valakinél szolgáid közül megtalálod, haljon meg, mi többiek pedig szolgái leszünk uradnak." (Teremtés könyve 44, 9)

 • Mindegyikük sietve lerakta a zsákját a földre, õ pedig kinyitotta mindegyikét (Teremtés könyve 44, 11)

 • Mikor pedig atyánk azt mondta, hogy menjetek el újra gabonát vásárolni, (Teremtés könyve 44, 25)

 • azért a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig menjen haza testvéreivel. (Teremtés könyve 44, 33)

 • Azután megcsókolta bátyjait is, sírt, és megölelte õket. Testvérei pedig elbeszélgettek vele. (Teremtés könyve 45, 15)

 • Te pedig add nekik a parancsot, hogy ezt tegyétek: Vigyetek magatokkal szekereket gyermekeitek és feleségeitek számára, ültessétek fel atyátokat és gyertek ide. (Teremtés könyve 45, 19)

 • József pedig így szólt testvéreihez és atyja családjához: "Fölmegyek, hírt viszek a fáraónak és jelentem neki: Testvéreim és atyám családja, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. (Teremtés könyve 46, 31)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina