Fundar 7 Resultados para: olyasmit

  • Hinnom fiának völgyében saját fiait is tûzbe küldte. Varázslással, jövendõmondással, ráolvasással is foglalkozott, sõt halottidézést és jóslást is ûzött. Sok olyasmit tett, ami gonosz az Úr szemében, hogy bosszantsa. (Krónikák II. könyve 33, 6)
  • Mit tudsz te, amit magunk is ne tudnánk? Értesz-e olyasmit, mi elõttünk rejtély? (Jób könyve 15, 9)

  • Uram, Istenem, ha olyasmit tettem... ha kezemhez jogtalanság tapad, (Zsoltárok könyve 7, 4)

  • és királyok némulnak el színe elõtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenrõl addig soha nem hallottak. (Izajás könyve 52, 15)

  • Az élõlények között olyasmit láttam, mint az égõ szénfáklya, amely imbolygott az élõlények között. A tûz lobogott, és villámok törtek elõ a tûzbõl. (Ezekiel könyve 1, 13)

  • Láttam: fénylett, mint az érc, s mintha tûz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a derekának látszott, s attól lefelé, ami a derekának látszott, olyasmit láttam, mint a tûz, és körülötte fényességet. (Ezekiel könyve 1, 27)

  • Azonkívül rászoknak arra, hogy tétlenül házról házra járjanak, s nemcsak tétlenkednek, hanem pletykálkodnak, haszontalanságokat mûvelnek, s olyasmit beszélnek, amire semmi szükség nincs. (Timóteusnak írt I. levél 5, 13)
“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina