Fundar 1922 Resultados para: minden

 • Elvitte magával minden állatát és minden vagyonát, amit szerzett, saját állatállományát, amire Paddan-Aramban szert tett, és visszatért atyjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. (Teremtés könyve 31, 18)

 • Lábán feleletül így szólt: "A lányok az én lányaim, a gyermekek az én gyermekeim, a juh, a kecske az én jószágom, és minden, amit itt látsz, az enyém. De mit tehetek ma lányaimért vagy gyermekeimért, akiket õk szültek? (Teremtés könyve 31, 43)

 • Fogta és átvezette õket a folyón, s áthozta minden vagyonát. (Teremtés könyve 32, 24)

 • "Ezek az emberek békés szándékúak. Szeretnének nálunk lakni az országban, és rajta végigvonulni. Földünkön minden irányban elég a térség számukra. Az õ lányaikat mi vesszük feleségül, a mi lányainkat pedig nekik adjuk. (Teremtés könyve 34, 21)

 • Mindnyájan egyetértettek Hámorral és fiával, Szichemmel. Minden férfi körülmetéltette magát. (Teremtés könyve 34, 24)

 • A harmadik napon azonban, amikor seblázban feküdtek, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina testvérei kardot ragadtak, merészen rátámadtak a városra és megöltek minden férfit; (Teremtés könyve 34, 25)

 • Egész vagyonukat, minden gyermeket és minden asszonyt elvittek, s elraboltak mindent, ami a házakban volt. (Teremtés könyve 34, 29)

 • Átadtak Jákobnak minden idegen istent, ami birtokukban volt, és a karikákat is, amelyeket a fülükben viseltek. (Teremtés könyve 35, 4)

 • Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész házanépét, minden legelõállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétõl Szeir földjére. (Teremtés könyve 36, 6)

 • Minden fia és minden lánya sietett vigasztalni, de nem akart vigasztalódni, hanem így szólt: "Gyászolva költözöm le fiamhoz az alvilágba." Így siratta õt az apja. (Teremtés könyve 37, 35)

 • De az Úr Józseffel volt, s így minden sikerült neki. Urának, az egyiptominak a házában maradt. (Teremtés könyve 39, 2)

 • Másnap nyugtalannak érezte magát. Elküldött, összehívta Egyiptom minden írástudóját és bölcsét. A fáraó elbeszélte nekik az álmot, de nem akadt egy sem, aki a fáraó álmát meg tudta volna fejteni. (Teremtés könyve 41, 8)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina