Fundar 18 Resultados para: lefelé

 • Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát. (Számok könyve 34, 11)
 • Mihelyt a papoknak a talpa, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját viszik, a Jordán vizét éri, a Jordán vize kettéválik, a lefelé menõ elfolyik, a felülrõl jövõ egy tömeggé merevedik." (Józsue könyve 3, 13)

 • Baalától a határ nyugatra fordult, a Szeir-hegység felé, végigfutott a Jearim-hegység északi lejtõjén - ez másként Keszalon -, onnan lefelé fordult Bet-Semes, majd Timna irányában (Józsue könyve 15, 10)

 • Aztán Isten Gibeájába érsz [ott lakik a filiszteusok helytartója]. Amikor belépsz a kapun, egy sereg prófétával találkozol, akik a magaslatról jönnek lefelé. Elõttük zeng majd a hárfa, a dob, a furulya és a cintányér, õk maguk meg prófétai révületben lesznek... (Sámuel I. könyve 10, 5)

 • Amikor a hegy egyik nyúlványa mögött épp lefelé tartott a szamara hátán, Dávid és emberei is lefelé tartottak, vele szemben, úgyhogy találkoztak. (Sámuel I. könyve 25, 20)

 • Maga Absalom elmenekült. Amikor az õrségen levõ szolga kinézett, a Bachurim felõli úton egy csapat embert látott, amint lefelé ereszkedett a lejtõn. Az õr jelentette a dolgot a királynak, ezekkel a szavakkal: "Embereket láttam, amint lefelé ereszkedtek a lejtõn, a Bachurim felõli úton." (Sámuel II. könyve 13, 34)

 • Achilud fia, Baana Taanachban és Megiddóban egészen Jokneámig, aztán egész Bet-Seánban Jiszreeltõl lefelé, végül Bet-Seántól a Cartan közelében fekvõ Abel-Mecholáig; (Királyok I. könyve 4, 12)
 • Elizeus azonban elküldött Izrael királyához és azt üzente: "Légy résen ezen a helyen, mert az arámok ott jönnek lefelé." (Királyok II. könyve 6, 9)

 • Amikor hajnalodott, kiakasztották Holofernesz fejét a falra, mindenki megragadta fegyverét és a hegy lejtõjén - csoportokban - megindultak lefelé. (Judit könyve 14, 11)

 • A beszédemre választ nem is adtak, felülrõl lefelé csurgott a szavam. (Jób könyve 29, 22)

 • Hogyha vízcseppeket indít el lefelé, akkor esõ esik, az õ áradata, (Jób könyve 36, 27)

 • Lába lefelé, a halálba viszi, szilárd léptekkel az alvilágba tart. (Példabeszédek könyve 5, 5)
“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina